Politica de confidențialitate și politica fișierelor de tip “cookie”

Politica noastră de confidențialitate vă oferă informații cu privire la:

Ce informaţii colectăm şi cu ce scop;

Cum utilizăm informațiile colectate

Opţiunile pe care le oferim și modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile colectate.

Informații despre protecția datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25.05.2018, toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), sunt obligate să aplice Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare ”Regulament” sau ”GDPR”.

”Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Site-ul www.beehereapi.com asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și, în special, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679.

Colectarea datelor cu caracter personal

Site-ul www.beehereapi.com are acces la următoarele date ale utilizatorilor, o dată ce aceștia își dau acordul, bifând căsuța corespunzătoare consimțământului expres: nume, prenume, e-mail, telefon, adresa fizică în cazul persoanelor fizice.

Aceste date personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site (ofertare, livrare, facturare și contractare), precum și în scop statistic sau de marketing.

Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie crearea oportunității de ofertare și de încheiere a contractelor în domeniul de activitate al societății, în mediul online.

Societatea nu este autorizată să transmită terțelor persoane datele personale transmise la decât și în scopul menționat la punctul 1.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar pe perioadă nelimitată doar în scop statistic/de marketing.

Datele colectate și scopul colectării

Prelucrăm date cu caracter personal în temeiurile legale ale prelucrării conform prevederilor legale ale GDPR și anume:

 • perfectarea și executarea contractelor în cadrul cărora se regăsesc date cu caracter personal precum: nume și prenume, adresă, număr de telefon, email, date de identificare etc, în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR;
 • obligații legale aplicabile, în baza art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR – pentru datele necesare în vederea emiterii facturilor;
 • consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR – pentru datele folosite în scopuri de marketing pentru vizitatorii site-ului beehereapi.com (de.ex. abonarea la newsletter, cookie-uri de marketing, etc.);
 • interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR – pentru datele folosite în scopuri de marketing pentru clienții actuali (securitatea site-ului beehereapi.com conform Considerentului (49) din GDPR) și pentru datele utilizate intern în vederea optimizării site-ului nostru (anonimizate sau pseudonimizate, dupa caz).

De la cine colectăm datele cu caracter personal?

Colectăm date cu caracter personal de la utilizatori în trei modaliți:

 • direct de la dumneavoastră prin completarea formularului de contact sau ne contactați telefonic;
 • date de trafic, de la browser-ul utilizatorului;
 • prin intermediul cookie-urilor.

În momentul în care vizitați un website, transmiteți un set de informatii despre dumneavoastră precum adresa IP, ora vizitei pe website, locul de unde ați intrat în site, informaţii despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, browserul folosit etc). În acord cu alți operatori, noi înregistrăm aceste informații cu scopul de a îmbunătăți experiența utilizatorilor și calitatea serviciilor oferite.

Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri care se oferă partenerilor este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual (inclusiv adresa IP este anonimizată).

Site-ul beehereapi.com nu folosește datele personale colectate pentru crearea automată de profiluri.

Ne puteți furniza datele dumneavoastră cu caracter personal în mod voluntar, fără a urmări încheirea unei colaborări, sau în mod obligatoriu, pentru încheierea unui contract, înregistrarea acestuia și emiterea unei facturi.

Prelucrarea datelor are loc astfel:

 • în momentul înregistrării unei cereri care provine de la un client sau de la un potențial client;
 • pentru încheierea unui contract;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează cu respectarea GDPR, conform informațiilor oferite în cadrul punctului ”Date colectare și scopul prelucrării”.

În situația în care suntem nevoiți să prelucrăm datele dumneavoastră și în alte scopuri decât cele anterior menționate, veți fi informați, în scris, înainte de prelucrare, care va avea loc doar cu acordul ferm al dumneavoastră.

Fișierele de tip “Cookie”

Cookie-urile pot fi definite ca fiind mici fragmente de informație pe care website-ul le transmite utilizatorilor cu scopul de a ține evidența. În momentul navigării pe un website, cookie-urile salvează ce preferințe aveți, făcând astfel și navigarea dumneavoastră mai plăcută și mai ușoară.

Site-ul beehereapi.com folosește cookie-uri:

 • pentru analiza navigării în interiorul site-ului a utilizatorilor care accesează site-ul beehereapi.com,
 • pentru a oferi servicii în mod corect,
 • pentru ca utilizatorul să poată beneficia de toate facilitățile pe care site-ul beehereapi.com le oferă: cont de client, istoric al comenzilor, acces la sistemul de suport tehnic, acces la conținut rezervat utilizatorilor autentificați.

Cookie-urile se pot dezactiva prin utilizarea preferințelor browser-ului. În acest mod puteți opta ca browser-ul să refuze transmiterea cookie-urilor. Este necesar să vă precizăm faptul că dezactivarea cookie-urilor poate avea ca urmare imposibilitatea de a utiliza anumite funcții ale site-ului.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt dezvăluite terțelor persoane. În cazul în care situația o impune, veți fi înștiințați cu celeritate, urmând a ne da consimțământul, după caz.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt păstrate, conform GDPR, într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar pe perioadă nelimitată doar în scop statistic/de marketing.

Securitatea datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal este o prioritate pentru Bee Here Apiculture SRL, motiv pentru care am implementat o serie de măsuri de siguranță precum: recuperarea datelor cu caracter personal, descoperirea breșelor de securitate, limitarea încălcării securității.

În situația în care constatăm ca a fost încălcată securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, se va proceda la atenuarea riscului de producere a unui prejudiciu, urmând ca, dacă ce se dovedește un risc ridicat cu privire le drepturile și libertățile persoanei vizate, în cel mai scurt timp, se va notifica ANSPDCP.

Drepturile utilizatorului în calitatea de persoană vizată

Utilizatorul are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Utilizatorul/clientul are dreptul de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR. Utilizatorul/Clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.

În orice moment, utilizatorul/clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creării de profiluri.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere A.N.S.P.D.C.P. precum și de a introduce o cale de atac judiciară.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica noastră de confidenţialitate. Drepturile pe care le aveți în baza acestei Politici de confidenţialitate nu vor fi diminuate fără consimţământul ferm al dumneavoastră. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate www.beehereapi.com şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare cu o mai mare vizibilitate.

Tratăm cu seriozitate protecția datelor cu caracter personal și căutam în mod constant să ne înbunătățim manierele în care le putem proteja, ținându-ne la curent cu orice modificări cu privire la monitorizarea, urmărirea și utilizarea acestora.

Cum ne puteți contacta?

Pentru orice informații sau întrebări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, ne puteți contacta:

Bee Here Apiculture SRL, CUI RO 44590639, J40/25048/2022
Adresa: Str. Cireșoaia nr. 50, sector 1, București
E-mail: cristina.rauta@beehereapi.com