Termeni și condiții

DEFINIȚII ȘI TERMENI

1.1. Vânzător: SC BEE HERE APICULTURE SRL, având sediul social în Str. Cireșoaia nr. 50, sector 1, București, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/25048/2022, cod unic de înregistrare fiscală RO 44590639, cont: RO90RNCB0267170492490001.

1.2. Cumpărător sau Client: orice persoană fizică sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă și care, odată cu plasarea comenzii, își exprimă acordul cu clauzele specifice șite-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

1.3. Utilizator: orice persoană fizică sau persoană juridică care, navigând pe Site, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Conditii Generale.

1.4. Cont: secțiunea din site care poate fi accesată prin utilizarea unui nume de utilizator / adrese de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în site (Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri etc.). Cumpărătorul se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

1.5. Coșul de cumpărături: secțiune din Site care permite Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior.

1.6. Site: magazinul online găzduit la adresa web www.beehereapi.com și subdomeniile acestuia.

1.7. Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe site.

1.8. Bunuri și Servicii: orice produs sau serviciu listat pe site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

1.9. Campanie: acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Vânzător.

1.10. Contract: reprezintă contractul la distanță încheiat intre Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

1.11. Conținutul reprezintă:

 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător;
 • orice informație comunicată Cumpărătorului prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

1.12. Review: o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

1.13. Rating: modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Bun are posibilitatea de a primi un punctaj de la o stea la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.

1.14. Comentariu: apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

1.15. Întrebare: formulă de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectivă.

1.16. Răspuns: informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în site, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

1.17. Document: prezentele Termeni și Condiții Generale.

1.18. Comunicări Comerciale: orice tip de mesaj trimis (cum ar fi e-mail / SMS / telefonic / mobile push / webpush etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

1.19. Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către SC BEE HERE APICULTURE SRL, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

1.20. Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Daca procedează la modificarea cantității de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-urile și punctele de livrare BEE HERE APICULTURE, prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. Pentru motive justificate, SC BEE HERE APICULTURE SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului / Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului / Cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel BEE HERE APICULTURE. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa BEE HERE APICULTURE, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, inclusiv prin suport online (tichet de suport), în condițiile disponibilității unui astfel de serviciu sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În situația unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, BEE HERE APICULTURE își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul site-ului.

3.4. BEE HERE APICULTURE poate publica pe site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care BEE HERE APICULTURE are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe site sunt afișate/exprimate în euro (EUR) și includ T.V.A.

3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Niciuna din informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vanzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a BEE HERE APICULTURE, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de BEE HERE APICULTURE, includerea oricărui Conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al BEE HERE APICULTURE asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al BEE HERE APICULTURE.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între BEE HERE APICULTURE și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea BEE HERE APICULTURE cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care BEE HERE APICULTURE conferă Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea BEE HERE APICULTURE pentru respectivul Client / Cumpărător / Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea BEE HERE APICULTURE și/sau al angajatului/prepusului BEE HERE APICULTURE care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. De asemenea, cumpărătorul garantează pe proprie răspundere că datele furnizate cu privire la o eventuală alergie la înțepătura de albine sunt apanajul unor investigații de specialitate (?). De asemenea, Cumpărătorul, odată cu finalizarea achiziției, confirmă faptul că a citit instrucțiunile obligatorii ale utilizării kitului de apicultură și implicit a amplasării stupilor la o distanță de cel puțin 5 metri de imobilele învecinate.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. În cazul Cumpărătorilor persoane juridice, societatea ce face achiziția produselor își asumă angajamentul să menționeze o persoană care va fi contactul permanent al Vânzătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, în cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de BEE HERE APICULTURE, în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.4.4. neacceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către Cumpărător, chiar și în condițiile în care aceasta a fost observată ulterior de către Vânzător din motive ce se pot datora unor erori informatice și nu numai.

6.5. Cumpărătorul persoană fizică are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțarea la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun, în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese, în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
 • 6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va trimite un email cu subiectul “Retur” urmat de numărul comenzii la adresa info@beehereapi.com, iar în conținutul e-mailului trebuie introduse următoarele elemente: nume, prenume, număr comandă, număr factură, motivul returului și IBAN.

  6.7. În cazul în care Clientul / Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele produse promoționale sau cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data recepționării bunurilor, în condițiile în care acestea se regăsesc în aceeași condiție (de noi). Suma va fi returnată după cum urmează:

  6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;

  6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Ordin de Plată / Transfer: prin virament bancar sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat.

  6.8. Diminuarea valorii Bunurilor returnate

  6.8.1. Dacă Bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou (ambalaj deschis, accesorii lipsă, Bunul este deteriorat), ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea Bunului în stadiul inițial, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Cumpărător.

  6.8.2. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze.

  6.8.3. Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.

  6.8.4. În cazul in care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.

  6.8.5. Accesoriile aflate în cutia Bunului sau ce sunt livrate împreună cu bunul, precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Cumpărătorul are obligația, atunci când își exercită dreptul de retragere din contract, să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat.

  6.8.6. Bunurile returnate ce prezintă urme de uzură se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat / Resigilat. Valoarea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferență dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.

  6.8.7. Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor rămâne în responsabilitatea Cumpărătorului. Pentru claritate, din prețul total al Bunului returnat, Vânzătorul va reține o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporție de 5%-50% din valoarea inițială a Bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată către Cumpărător la recepționarea Bunurilor returnate.

  6.9. În cazul imposibilității de livrare, Vânzătorul va informa Clientul / Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului, în condițiile unei plăți deja efectuate, contravaloarea Bunului și / sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

  6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

  • “în stoc”– Avem mai mult de 3 bucăți în stocul BEE HERE APICULTURE
  • “stoc limitat”– Avem mai puțin de 3 bucăți în stocul BEE HERE APICULTURE
  • “stoc epuizat”– Bunul nu mai este disponibil în stocul BEE HERE APICULTURE.

  BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

  7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

  7.1.1. Situația în care, după prestarea completă a serviciilor și instalarea Kitului, în cazul produsului Kit de apicultură urbană, Clientul a semnat procesul verbal cu privire la conformitatea produselor, că a luat la cunoștință de instrucțiunile de folosire și că își asumă utilizarea fără asistență specializată a Kitului și că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

  7.1.2. Furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

  7.1.3. Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

  7.1.4. Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

  7.1.5. Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

  CONFIDENȚIALITATE

  8.1. SC BEE HERE APICULTURE SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

  8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

  8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

  COMUNICĂRI COMERCIALE

  9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

  9.1.1. Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau

  9.1.2. Prin contactarea Vânzătorului.

  FACTURARE – PLATA

  10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.beehereapi.com și includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

  10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

  10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și / sau Servicii vândute de BEE HERE APICULTURE, cu excepția Bunurilor și/sau Serviciilor vândute de partenerii BEE HERE APICULTURE, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător cu ocazia completării datelor de contact.

  10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

  10.5. Prin această modalitate de comunicare, Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de BEE HERE APICULTURE, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

  10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către BEE HERE APICULTURE în Cont sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată cu ocazia completării datelor de contact.

  10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: cristina.rauta@beehereapi.com

  10.8. Datele cardului de plată ale Utilizatorului / Cumpărătorului nu vor fi accesibile BEE HERE APICULTURE și nici nu vor fi stocate de către BEE HERE APICULTURE sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul / Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este furnizorul Stripe (www.stripe.com).

  10.9. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

  10.10. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Utilizatorul / Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

  LIVRAREA BUNURILOR

  11.1. Aspecte detaliate cu privire la livrarea Bunurilor și Serviciilor vândute de către BEE HERE APICULTURE le regăsești în secțiunea Livrare comenzi.

  11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

  11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

  11.4. Produsul Kit de apicultură urbană va fi livrat de un reprezentant al BEE HERE APICULTURE, care se va îngriji să îi asigure montajul și să asigure instructajul Cumpărătorului cu privire la utilizarea acestuia. La finalul montajului și ulterior primirii instructajului, Cumpărătorul va semna un proces verbal prin care va atesta conformitatea produsului, că a luat la cunoștință de instrucțiunile de folosire și că își asumă utilizarea fără asistență specializată a Kitului. Pachetul de instrucțiuni poate fi lecturat și în cadrul descrierii produsului ce apare pe site.

  GARANȚII

  12.1. Toate Bunurile comercializate de către BEE HERE APICULTURE, cu excepția Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

  12.2. In cazul Bunurilor vândute și livrate de BEE HERE APICULTURE, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta deține o rețea de service națională, fie sunt emise de către Apis Blaj SRL.

  12.3. În cazul Bunurilor vândute și livrate de BEE HERE APICULTURE, cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiază de garanție un certificat de garanție cu toate detaliile centrului de service care asigură reparațiile pe durata termenului de garanție. Garanția Bunurilor achiziționate prin intermediul BEE HERE APICULTURE este asigurată de către service-ul autorizat menționat pe certificatul de garanție aferent Bunului sau de către Vânzător.

  12.4. Pentru Bunurile din Comandă care beneficiază de garanție, BEE HERE APICULTURE va transmite Cumpărătorului aceste certificate de garanție exclusiv în format electronic, prin adăugarea certificatului de garanție aferent Bunului în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător cu ocazia completării formularului de comandă/contact.

  12.5. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția Bunului pe adresa cristina.rauta@beehereapi.com . Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

  12.6. În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către BEE HERE APICULTURE, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

  TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

  13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului, semnarea procesului verbal de instruire/montaj).

  RĂSPUNDERE

  14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și/sau pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

  14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (nume de utilizator și parolă), cât și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

  14.3. Prin crearea Contului și / sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și / sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

  14.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Utilizatorilor / Cumpărătorilor / Clienților de la momentul afișării in Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă recomandăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

  SCRIEREA DE REVIEW-URI ȘI COMENTARII

  15.1. Scrierea de Review-uri și / sau Comentarii se poate face, de către Utilizatori / Clienți / Cumpărători, în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

  15.2. În momentul înregistrării unui anumit Review / Comentariu, Utilizatorii / Clienții / Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

  15.3. Fiecare Utilizator / Client / Cumpărător se obligă să respecte următoarele reguli în exprimarea recenziilor:

  • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu;
  • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator / Client / Cumpărător;
  • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
  • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
  • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nici o măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
  • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
  • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri / Comentarii care să conțină materiale de natura publicitară;
  • să nu utilizeze Review-ul / Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe site.

  15.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

  15.5. Utilizatorii / Clienții / Cumpărătorii ce înscriu recenzii la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

  • fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
  • fișierele încărcate nu vor conține aspecte de violență, conținut pentru adulti, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
  • fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
  • fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

  15.5. Orice Review / Comentariu va fi examinat cu atenție de către Vânzător înaintea publicării pe Site pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea prealabilă a acestora de către Vânzător.

  15.6. În cazul în care Vânzătorul se sesizează din oficiu cu privire la încălcarea Termenelor și Condițiilor o dată sau în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a scrie recenzii și le va elimina pe cele necorespunzătoare.

  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  16.1. Vă rugăm să citiți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

  FOLOSIREA COOKIE-URILOR

  17.1. Accesați linkul Politica de cookies, care face parte din prezentul Document.

  FORȚA MAJORĂ

  18.1. Forța majoră este evenimentul produs independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului, de natură să afecteze activitatea părților, astfel încât să împiedice părțile să își execute în tot sau în parte obligațiile.

  18.2. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră.

  18.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție și să o dovedească. Dovada forței majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere.

  18.4. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

  18.5. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate denunța unilateral contractul. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

  LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

  19.1. Prezentul contract este supus legilor române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente cu jurisdicție în localitatea / județul unde are sediul Vânzătorul.